Spoločnosť RIGHT POWER, a.s. vyrába a distribuuje elektrinu a teplo koncovým zákazníkom po celej strednej Európe. Špičkoví odborníci sa starajú o prevádzku a úsporu vašich financií.

Napíšte nám
PREVÁDZKOVANIE MDS

PREVÁDZKOVANIE MDS

Zriaďujeme a prevádzkujeme miestne distribučne siete na napäťových hladinách NN, VN a VVN.

TRADING

TRADING

RIGHT POWER COMMODITIES je obchodník s možnosťou fyzickej dodávky v prenosových sústavách na území Nemecka, Česka, Slovenska, Maďarska a Poľska.

VÝROBA

VÝROBA

Spoločnosť RIGHT POWER ponúka komplexnú činnosti v oblasti energetických zdrojov (prevázku zariadení, konzultacie, projektová dokumentácia,…

OSVETLENIE

OSVETLENIE

Spoločnosť RIGHT POWER SOLUTIONS s.r.o. ponúka komplexné, inovatívne a individuálne riešenia v oblasti osvetlenia.

PROJEKTY

PROJEKTY

Preložky a prípojky NN, VN a VVN, audity, výstavba zdrojov, rekonštrukcia osvetlenia

ÚSPORA VODY A ENERGETICKÝ MANAGEMENT

ÚSPORA VODY A ENERGETICKÝ MANAGEMENT

Zabezpečujeme riadenie spotreby vody a energií s cieľom znížiť prevádzkové náklady

Mapa distribučných miest