Kontakt SK

  

 

RIGHT POWER, a.s.
Vysokoškolákov 33
01001 Žilina
Slovensko
IČO: 36 366 544
IČ DPH: SK2022214007
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10762/L
RIGHT POWER, a.s. organizační složka
Českobratrská 3321/46
Moravská Ostrava
702 00 Ostrava
Česká republika
IČO: 286 268 18
DIČ: CZ28626818
vedená u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka AX 1061

BACK OFFICE Košice

Werferova 1/2582

040 11 Košice

Tel. +421 907 996 936

email:jana.sterbinska@rightpower.com                        

Tel. SR: +421 41 5628 417 / +421 907 996 936

Tel. ČR: +420 555 120 300

email: mail@rightpower.com

            

Predstavenstvo spoločnosti  
Ing. Michael Landau, Predseda predstavenstva michael.landau@rightpower.com
Maroš Choma, MBA Člen predstavenstva maros.choma@rightpower.com
Ing . Tomaš Rolník, Člen predstavenstva tomas.rolnik@rightpower.com