kontakt@rightpower.sk 0850 111 094 - Magyarul is kommunikálunk medalNaše certifikáty
profile-line

Zákaznícky portál

sk
cs
hu
kontakt@rightpower.sk 0850 111 094 - Magyarul is kommunikálunk
sk
cs
hu
Domácnosti Firmy a organizácie

Ako mám postupovať v prípade výpadku elektrickej energie?

Problémy súvisiace s poruchami pri distribúcii elektriny je potrebné hlásiť poruchových linkách vášho distribútora:

Západoslovenská distribučná, a. s. - 0800 111 567

Stredoslovenská distribučná, a. s. - 0800 159 000

Východoslovenská distribučná, a. s. - 0800 123 332

shape

Najčastejšie otázky

Ak máte otázky alebo potrebujete pomôcť s postupom pri riešení vašich požiadaviek, sme tu pre vás. Ak ste nenašli to, čo potrebujete, napíšte nám na našu mailovú adresu: kontakt@rightpower.sk

Zelená elektrina predstavuje elektrinu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov energie. Obnoviteľné zdroje energie (skrátene OZE) sú také zdroje, ktoré sa prirodzene obnovujú v priebehu ich využívania. V ich čerpaní možno hypoteticky pokračovať ďalšie miliardy rokov – v podstate kým bude svietiť Slnko. Konkrétne ide o slnečné žiarenie a z toho odvodenú veternú energiu a vodnú energiu, ďalej o energiu prílivu, geotermálnu energiu, biomasu atď.

Na Slovensku je väčšina elektriny vyrobená z neobnoviteľných zdrojov energie, ako sú jadrové palivo, hnedé alebo čierne uhlie, zemný plyn a iné. Tieto spôsoby výroby energií poškodzujú naše životné prostredie, pretože produkujú obrovské množstvo CO2. To spôsobuje znečisťovanie ovzdušia, zhoršovanie životných podmienok a globálne otepľovanie.

Zelená elektrina je vyrobená 100% zo zdrojov energie, ktoré sa prirodzene obnovujú a sú nevyčerpateľné. Medzi takéto zdroje patrí slnko, vietor alebo voda. Ďalšími obnoviteľnými zdrojmi energie sú biomasa, geotermálna voda a ďalšie.

Všetka naša elektrická energia, ktorú dodávame v Európe, má záruky pôvodu, tzv. Zelené energetické certifikáty (Guarantees of Origin), ktoré od nás dostanete spolu s energiami. Tieto certifikáty sú vydávané presne na také množstvo energie, aké sa vyrobí z obnoviteľných zdrojov. Odoberaním elektrickej energie so zelenými certifikátmi podporujete zvyšovanie výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov a vďaka vám je trh s energiami tlačený dodávať viac zelenej energie a znižovať výrobu tej obyčajnej, ktorá škodí nášmu životnému prostrediu. Ďakujeme.

Zelený energetický certifikát je dokument garancie výroby energie z obnoviteľných zdrojov. Tento certifikát je vydávaný pri výrobe zelenej energie a vzťahuje sa presne na také množstvo energie, aká bola vyrobená 100% z obnoviteľných zdrojov. Odoberaním zelenej energie získavate aj zelený energetický certifikát a tým podporujete výrobu energií z obnoviteľných zdrojov.

Áno, aktuálny cenník zelenej elektriny pre domácnosť nájdete v sekcií Na stiahnutie.

Na ekológií nám naozaj záleží. Našou filozofiou je, že by mala byť zelená elektrina samozrejmosťou.

Okrem toho máme vlastnú veternú elektráreň v Poľsku, vďaka ktorej produkujeme vlastnú zelenú elektrinu. Tým sa snažíme aj podporiť trh so zelenými energiami a môžeme si zároveň dovoliť ponúknuť vám tie najlepšie ceny.

Ako prvé nás, prosím, kontaktujte so žiadosťou o cenovú ponuku. Máte na to tri rôzne možnosti. Môžete vyplniť náš formulár so žiadosťou o nezáväznú ponuku alebo nám napíšete na emailovú adresu kontakt@rightpower.sk alebo nám zavoláte na naše číslo: 0850 111 094. Zašleme vám našu ponuku a ďalej už stačí postupovať podľa inštrukcií. Prepis a zmenu u pôvodného dodávateľa vyriešime za vás.

V prvom rade nám zašlite platnú zmluvu o pripojení, najlepšie oskenovanú mailom. Následne Vám vypracujeme Zmluvu o združenej dodávke elektriny v kategórii Domácnosť a zašleme ju mailom k podpisu.

Hneď po doručení Vami podpísanej zmluvy zašleme požiadavku na príslušnú distribučnú spoločnosť k montáži elektromera a začatí dodávky elektriny. Proces pripojenia trvá maximálne 5 pracovných dní, to platí aj pre vykonanie montáže elektromera. Cenník pripojovacích poplatkov nájdete na webe regionálneho distribútora (VSD, SSD, ZSD).

Rozpis preddavkových platieb Vám bude zaslaný do 10 kalendárnych dní od dátumu pripojenia odberného miesta.

Elektromer Vám bude namontovaný regionálnou distribučnou spoločnosťou na verejne dostupnom mieste. V prípade bytového domu montáž elektromera bude v spoločných priestoroch (stupačkové rozvody).

Z vašej strany potrebujeme len pár minút pri podpísaní novej zmluvy. Proces zmeny dodávateľa elektrickej energie je veľmi jednoduchý a RIGHT POWER všetko vybaví za Vás na základe splnomocnenia, ktoré je súčasťou zmluvy. Podmienkou zmeny je ukončenie zmluvy s doterajším dodávateľom v súlade s podmienkami výpovednej lehoty pôvodného dodávateľa.
Preto úplný prechod od starého dodávateľa k nám závisí od tejto lehoty, avšak vy už nemusíte nič riešiť, iba počkať na definitívne oznámenie o zmene.

Zo strany zákazníka je zmena dodávateľa veľmi jednoduchá. Celý proces sa uskutočňuje hlavne v réžii RIGHT POWER. Najskôr s Vašim súčasným dodávateľom uskutočníme výpoveď existujúcej zmluvy. Následne nahlásime prevádzkovateľovi distribučnej sústavy požadovanú zmenu. Po splnení všetkých náležitostí prevádzkovateľ distribučnej sústavy zaregistruje zmenu dodávateľa od určeného termínu.

V tejto situácii by bolo pre Vás najvýhodnejšie ostať u súčasného dodávateľa po dobu viazanosti Vašej aktuálnej zmluvy. Zmluva sa zvykne automaticky predlžovať o ďalších 12 kalendárnych mesiacov, pokiaľ nepodáte písomnú výpoveď najneskôr dva mesiace pred uplynutím doby trvania zmluvy.

Samozrejme, prestup je možné zrealizovať aj pred dátumom ukončenia viazanosti. V tom prípade však rátajte s vyúčtovaním zmluvnej pokuty za predčasné ukončenie zmluvy zo strany aktuálneho dodávateľa. V závislosti od počtu mesiacov do ukončenia viazanosti by táto pokuta mohla byť podstatne vyššia ako úspora, ktorú by ste dosiahli prechodom k nám.

Z uvedeného dôvodu je, bohužiaľ, pre niektorých zákazníkov výhodnejšie ostať u aktuálneho dodávateľa po dobu viazanosti a až následne riešiť zmenu dodávateľa. Vyznačte si do kalendára dva mesiace pred dátumom uplynutia viazanosti aby ste nezmeškali možnosť zmeniť svojho dodávateľa a nedošlo k opätovnej prolongácii zmluvy.

Proces zmeny dodávateľa prebieha plynule aby nedošlo ani k najmenšiemu prerušeniu dodávky elektriny odberateľovi v čase zmeny. Nemalo by sa tak stať, v prípade ak ste vážne neporušili zmluvné podmienky zo strany odberateľa alebo sami neprerušili dodávku elektriny.

Dôvodov môže byť viacero, jedným z nich je trvanie viazanosti. U Vášho súčasného dodávateľa by ste sa mali informovať o viazanosti (keďže nám tento dátum neprezradí) a následne by sme vedeli opätovne zaslať výpoveď k danému dátumu.

Ďalším dôvodom zamietnutia akceptácie výpovede môže byť nesprávna adresa odberného miesta. Skontrolujte si v zmluve akú máte napísanú adresu odberného miesta alebo sa informujte u Vášho súčasného dodávateľa. Následne po uvedení správnej adresy požiadame opätovne o výpoveď.

Pravdepodobne sa pošta po ceste k nám alebo k Vám niekde stratila. My sme už však pre istotu začali zmenové konanie na zmenu dodávateľa aby sa nestalo, že ostanete bez elektriny. Odpoveď na výpoveď tiež nemusela prísť, pretože zmenové konanie bolo zamietnuté z dôvodu viazanosti zmluvy a vy ostávate ešte u pôvodného dodávateľa.

Samozrejme, máte na výber z dvoch možností. Buď prejdete k nám s Vašou aktuálnou distribučnou sadzbou a my následne požiadame o zmenu u Vašej distribučnej spoločnosti na požadovanú sadzbu. V priebehu 10 pracovných dní by mala byť požiadavka na distribučnej spoločnosti spracovaná, akceptovaná a zavedená. V druhom prípade môžete o zmenu sadzby požiadať Vášho aktuálneho dodávateľa elektriny vy a po schválení prejdete k nám už s novou sadzbou.

V RIGHT POWER ponúkame dve možnosti nastavenia pravidelnej mesačnej platby – trvalým príkazom v banke alebo SIPO. Záleží na Vás, ktorá možnosť je prijateľnejšia pre Vaše potreby.

Ak potrebujete nahlásiť akékoľvek zmeny týkajúce sa vašej zmluvy pre odber elektriny, kontaktujte nás prosím emailom na adrese kontakt@rightpower.sk

Problémy súvisiace s poruchami pri distribúcii elektriny je potrebné hlásiť poruchových linkách vášho distribútora:

Západoslovenská distribučná, a. s.         –       0800 111 567

Stredoslovenská distribučná, a. s.           –       0800 159 000

Východoslovenská distribučná, a. s.       –       0800 123 332

Nie, momentálne neponúkame dodávku plynu.

Cenník našich služieb si môžete pozrieť TU.
Nájdete ho aj nižšie v sekcii dokumentov Na stiahnutie.

Žiadne skryté poplatky od nás nečakajte. Všetky sú uvedené v našom cenníku a v obchodných podmienkach, ktoré nájdete zverejnené na našej stránke v sekcii Na stiahnutie. Čo tam však nenájdete sú ceny za distribúciu, ktoré majú všetci dodávatelia rovnaké a sú určované Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Cenník pripojovacích poplatkov nájdete na webe Vášho regionálneho distribútora (VSD, SSD, ZSD).

Naše cenníky nemeníme z vlastnej vôle, ale musíme ich prispôsobovať najnovším cenovým rozhodnutiam Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).

Z čoho sa skladá cena elektriny?

Vaša platba za elektrinu príde k nám a vačšiu časť z nej odvádzame ďalším subjektom. Pozrite sa, z čoho sa skladá cena vašej elektriny v roku 2020 (Hodnoty sú vypočítané pre najbežnejšiu sadzbu DD2) :

title
Zložka cenyKto určuje cenu?Cena schválená ÚRSO?Čo je v cene?Kto je konečným príjemcom ceny
Dodávka elektrinyDodávateľ (RIGHT POWER, a.s.)ÁnoDodávka elektriny pre odberné miesto a náklady na servisDodávateľ (RIGHT POWER, a.s.)
Distribúcia elektrinyDistribučné spoločnosti (SSD, a. s., VSD, a. s., ZSD, a. s.)ÁnoDistribúcia elektriny cez elektrické vedeniaDistribučné spoločnosti (SSD, a. s., VSD, a. s., ZSD, a. s.)
Prenos elektrinySEPS – Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.ÁnoPrenos elektriny od výrobcu (z rôznych typov elektrární) vedením na odberné miestoSEPS
TPS – Prevádzkovanie systémuÚRSO – Úrad pre reguláciu sieťových odvetvíÁnoPodpora výroby zelených energií (z OZE)Výrobcovia elektriny z OZE
Distribučné stratyDistribučné spoločnosti (SSD, a. s., VSD, a. s., ZSD, a. s.)ÁnoPrirodzené straty počas distribúcie elektrinyDistribučné spoločnosti (SSD, a. s., VSD, a. s., ZSD, a. s.)
TSS – Systémové službyÚRSO – Úrad pre reguláciu sieťových odvetvíÁnoZabezpečenie stabilného napätia a frekvencie v elektrickej sietiPoskytovatelia služieb pre SEPS
NJF – Národný jadrový fondMinisterstvo hospodárstva SRNieOdvod do NJF – zabezpečné uskladnenie a likvidáciu vyhoreného jadrov.palivaNJF
* Poplatky za prevádzkovanie systému, za straty pri distribúcii, za systémové služby, odvod do jadrového fondu a dane sú pre všetky domácnosti rovnaké. RIGHT POWER ako dodávateľ elektriny nie je ich prijímateľom a nemá vplyv na ich výšku.

Bankový účet:

TATRA BANKA
IBAN: SK26 1100 0000 0026 2075 3408
Číslo účtu: 2620753408/1100

shape