kontakt@rightpower.sk 0850 111 094 - Magyarul is kommunikálunk medalNaše certifikáty
profile-line

Zákaznícky portál

sk
cs
hu
kontakt@rightpower.sk 0850 111 094 - Magyarul is kommunikálunk
sk
cs
hu
Domácnosti Firmy a organizácie
16 februára, 2021

Skontrolujte si svoj hlavný istič

Od januára 2021 došlo k zmene stanovenia cien v distribučných tarifách D4 a D6 pre domácnosti a od apríla aj v prípade sadzby D5 pre domácnosti. Po novom tak bude cena elektriny priamo závisieť od výšky hodnoty hlavného ističa, ktorá bola určená distribučnou spoločnosťou pre vaše odberné miesto. Informovala o tom Východoslovenská distribučná a.s. (VSD).

Zákazníci by si mali čo najskôr skontrolovať elektromerový rozvádzač vo svojom odbernom mieste. Uistite sa, či máte hlavný istič umiestnený pred elektromerom. Ak áno, overte jeho hodnotu a porovnajte ju s hodnotou určenou pre vaše odberné miesto. Zvážte, či je jeho výška primeraná vašim potrebám, pretože každých 10 A navyše môže znamenať o 40 eur viac vo vyúčtovacej faktúre za elektrinu.

Prečo došlo k zmene ceny?

VSD mení spôsob výpočtu poplatkov za distribúciu elektriny na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (URSO). K zmene dochádza od 1. januára 2021 a týka sa zákazníkov východného Slovenska. Cieľom je uplatniť pri domácnostiach nadštandardne využívajúcich elektrinu princíp väčšej adresnosti nákladov, teda aby každý spotrebiteľ platil len za to, čo naozaj spotrebuje.

Ako vyzerá hlavný istič?

Hlavný istič zvyčajne býva umiestnený v elektromerovom rozvádzači. Od ostatných ističov ho rozoznáte na základe najvyššej hodnoty ampérov, označenú písmenom A (napr. 32 A). Ak je vaša domácnosť vybavená zastaralým vypínačom (najčastejšie označený pokynmi „Tahem zapnout / Stiskem vypnout) požiadajte distribučnú spoločnosť o výmenu za hlavný istič, ktorý plní istiacu funkciu. V opačnom prípade môže byť vaša domácnosť a zdravie ohrozené požiarom, elektrickým skratom alebo úrazom elektrinou.

Hlavný istič býva umiestnený v prípade rodinných domov na verejne dostupnom mieste, napr. v plote. V starších domoch sa môže nachádzať na fasáde domu alebo v obslužných priestoroch (chodba, pivnica a pod.). V bytových domoch je umiestnený na stupačke vedľa elektromera.

Aký istič je vhodný pre moju domácnosť?

Výška hlavného ističa úzko súvisí s tým na aký účel používate elektrinu. Najčastejšie sa uvádzajú tieto orientačné hodnoty.

V prípade nezrovnalostí nás, ako Vášho dodávateľa, kontaktujte najneskôr do konca marca.

Témy v tomto článku : aktuality, tipy a návody

shape