obchod@rightpower.sk 0850 111 094 - Magyarul is kommunikálunk medalNaše certifikáty
profile-line

Zákaznícky portál

sk
cs
hu
obchod@rightpower.sk 0850 111 094 - Magyarul is kommunikálunk
sk
cs
hu
Domácnosti Firmy a organizácie

Distribúcia energií

Jednou z hlavných aktivít spoločnosti je prevádzkovanie širokej siete miestnych distribučných sústav (MDS) a lokálnych distribučných sietí (LDS). Slúžia na pripojenie koncových odberateľov k energetickej sieti a zabezpečenie dodávok energií (plyn, elektrina, teplo a pod.) pre objekt zákazníka.

shape
shape

Distribučné sústavy RIGHT POWER

title
Prvá distribučná sústava

V roku 2007 sme zriadili svoju prvú distribučnú sústavu v Mníšku pod Brdy v Českej republike.

title
Prevádzkujeme sedem MDS

V súčasnosti RIGHT POWER prevádzkuje sedem MDS na Slovensku, t. j. Zvolen, Žiar nad Hronom, Budča, Martin a v Košiciach - Južná trieda, Rastislavova a Trolejbusová.

title
Pracujeme na vytvorení ďalších MDS

Ďalšie štyri MDS sú v štádiu prípravy pre Bratislavu, Humenné, Košice a Prešov – Ľubotice.

title
Licencia vydaná ÚRSO

LDS (lokálna distribučná sústava) a MDS môžu prevádzkovať výhradne distribučné spoločnosti, ktoré majú k tejto činnosti licenciu vydanú Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

About

shape
shape
uzavretie-zmluvy

Uzavretie zmluvy

K prevádzkovaniu MDS a LDS dôjde uzavretím zmluvy medzi vlastníkom energetického zariadenia s distribučnou spoločnosťou, ktorá vlastní alebo disponuje povolením na distribúciu elektriny vydaným Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Následne distribučná spoločnosť uzavrie zmluvy o pripojení pre každé odberné miesto pripojené k energetickému zariadeniu vo vymedzenom území. Distribútor od daného momentu zodpovedá za spoľahlivosť a kvalitu distribuovanej elektriny alebo plynu na vymedzenom území.

shape

Kompletná príprava a vytvorenie MDS

mds-01

Výpočet profitability budúcej MDS

mds-02

Projektovanie budúcej MDS

mds-03

Technické obhliadky pre potreby skompletizovania trafostanice, distribučnej sústavy, elektromerov

mds-04

Príprava podkladov pre získanie povolenia ÚRSO pre zriadenie MDS

mds-05

Príprava podkladov pre získanie cenových výmerov ÚRSO

mds-06

Príprava nových odberateľských zmlúv

shape
distribucne-sustavy

Ako fungujú distribučné sústavy

Elektrická energia vygenerovaná v elektrárni (napr. jadrová, tepelná, veterná a pod.) je spravidla distribuovaná cez prenosové sústavy veľmi vysokého napätia alebo cez distribučné sústavy vysokého napätia.

Napojenie na tieto (nadradené) prenosové a distribučné sústavy je pre väčšinu koncových odberateľov nedostupné. Z toho dôvodu vznikajú distribučné sústavy, ktoré transformujú elektrickú energiu vysokého napätia na nízke napätie, na ktoré sa koncoví odberatelia už môžu pripojiť.

MDS tak predstavuje miestny pripojovací bod v podobe trafostanice a rozvodu elektrickej energie, do ktorej sa väčšinou pripojuje viac odberateľov elektriny. Najčastejšie sa nachádzajú v priemyselných a obchodných zónach, nemocničných areáloch, bytových komplexoch alebo v súboroch rodinných domov.

shape

Spotreba elektriny v našich MDS (za rok 2020)

SK

01.Martin

cca 20 000 MWh/od 1.5.2020 do 30.4. 2021

SK

02.Žiar nad Hronom

cca 700 MWh/rok

CZ

03.Praha

cca 346 MWh/rok

SK

04.Košice (Južná trieda 66)

cca 685 MWh/rok

SK

05.Košice (Trolejbusová)

cca 466 MWh/rok

SK

06.Košice (Rastislavova)

cca 346 MWh/rok

SK

07.Zvolen

cca 340 MWh/rok

SK

08.Budča

cca 330 MWh/rok

SK

09.Košice LDS (Južná trieda 82)

shape