obchod@rightpower.sk 0850 111 094 - Magyarul is kommunikálunk medalNaše certifikáty
profile-line

Zákaznícky portál

sk
cs
hu
obchod@rightpower.sk 0850 111 094 - Magyarul is kommunikálunk
sk
cs
hu
Domácnosti Firmy a organizácie
shape

Kúpou zeleného energetického certifikátu dokážu
dodávatelia energie preukázať, že z obnoviteľných zdrojov energie bola vyrobená 1 MWh elektrickej energie.

shape

Zelený certifikát ekologickej elektriny

Guarantee of Origin (Záruky pôvodu)

title
Zelená elektrina

Zelená elektrina je elektrina vyrobená z obnoviteľných zdrojov energie. Obnoviteľné zdroje energie (skrátene OZE) sú také zdroje, ktoré sa prirodzene obnovujú v priebehu ich využívania.

title
Garancia - záruka pôvodu

Všetka naša elektrická energia, ktorú dodávame v Európe, má záruky pôvodu, tzv. Zelené energetické certifikáty (Guarantees of Origin), ktoré od nás dostanete spolu s energiami.

title
Ako to funguje ?

Odoberaním zelenej energie získavate aj zelený energetický certifikát a tým podporujete výrobu energií z obnoviteľných zdrojov. Tento certifikát je vydávaný pri výrobe zelenej energie a vzťahuje sa presne na také množstvo energie, aká bola vyrobená 100% z obnoviteľných zdrojov.

About
About
shape

Produkty, ktoré vám ponúkame:

Elektrina pre firmy a
organizácie

Dodávka elektriny pre vás s možnosťou šetriť vaše
prevádzkové náklady.

 • Porovnanie aktuálnych nákladov na energie s našou ponukou
 • Vyčíslenie úspory na základe vašej zálohovej faktúry
 • Vypracovanie zmluvnej dokumentácie
 • Zabezpečenie zmeny starého dodávateľa a zmeny na nás
 • Potvrdenie zmeny a okamžitá dodávka našej elektriny
 • Servis v prípade fakturácie a ďalších otázok

Elektrina pre obce a
mestá

Dodávka elektriny pre vašu obec alebo mesto s možnosťou
šetriť náklady a byť ekologický.

 • Porovnanie aktuálnych nákladov na energie s našou ponukou
 • Vyčíslenie úspory na základe vašej zálohovej faktúry
 • Vypracovanie zmluvnej dokumentácie
 • Zabezpečenie zmeny starého dodávateľa a zmeny na nás
 • Potvrdenie zmeny a okamžitá dodávka našej elektriny
 • Certifikát o odbere ekologickej elektriny
 • Servis v prípade fakturácie a ďalších otázok
shape

Smernica

Smernica EÚ o energii z obnoviteľných zdrojov (2009/28 / ES) vstúpila do platnosti v júny 2009 ako súčasť balíka opatrení EÚ v oblasti energetiky a zmeny klímy. V smernici sa uvádza, že záruky pôvodu dokazujú konečnému zákazníkovi, že určité množstvo energie bolo vyrobené z obnoviteľných zdrojov energie. Záruky pôvodu boli vytvorené s cieľom zvýšiť environmentálne povedomie, poskytnúť zákazníkom príležitosť vybrať si obnoviteľnú energiu a na túto voľbu upozorniť trh. Poskytujú dôveryhodnú a overiteľnú dokumentáciu pre správu o udržateľnosti alebo environmentálny audit a pomáhajú stimulovať ďalšiu výrobu obnoviteľnej energie.

shape

Kontaktujte nás na čísle: 0850 111 094 nebo e-mailom na: obchod@rightpower.sk

shape